پاداش رضایت خدا (قرآن)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که رضایت و خشنودی خداوند را کسب کنند از پاداش الهی برخوردار خواهند شد.


آیات دال برپاداش رضایت خدا

[ویرایش]

تحصيل رضایت الهی، موجب برخوردارى از ثواب الهى:
۱. أفمن اتّبع رضون اللّه كمن بآء بسخط مّن اللّه ومأوه جهنّم وبئس المصير• هم درجت عند اللّه واللّه بصير بما يعملون. [۱] [۲] آيا كسى كه از رضایت خدا پيروى كرده، همانند كسى است كه به سوى خشم و غضب خدا بازگشته و جايگاه او جهنم و پايان كار او بسيار بد است؟! هر يك از آنها براى خود درجه و مقامى در پيشگاه خدا دارند و خداوند به آنچه انجام مى‌دهند بينا است. [۳]
۲. خداى سبحان بعد از تقسیم مردم به دو قسم مى فرماید: هر یک از این دو طایفه درجاتى مختلف دارند آنها، که تابع رضوان خدایند همه با هم مساوى نیستند آنها هم که تابع سخط خدایند همه در یک درجه نیستند و خدا بصیر به اعمال است و مى داند هر کسى در چه درجه اى از پیروى سخط و یا رضاى او است پس خیال نکنید که خیر اندک و یا شر مختصر از قلم او مى افتد و به خاطر این خیال باطل در این جور خیر و شرها مسامحه کنید. [۴]

۳. ... رضى اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنَّت تجرى تحتها الأنهر خلدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم. [۵]پيشگامان نخستين از مهاجرین و انصار و آنها كه به نیکی از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود و آنها (نيز) از او خشنود شدند، و باغهایی از بهشت براى آنان فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جريان دارد، جاودانه در آن خواهند ماند، و از اين پيروزى بزرگى است. [۶]

۴. يأيّتها النّفس المطمنّة ارجعى إلى‌ ربّك راضية مّرضيّة• فادخلى فى عبدى‌• وادخلى جنّتى. [۷]تو اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد در حالى هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است. و در سلك بندگانم داخل شو. و در بهشتم ورود كن. [۸]

•• خشنودى خدا، موجب برخوردارى از پاداش پیروزی از طرف خدا:
لقد رضى اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السّكينة عليهم وأثبهم فتحا قريبا. [۹] خداوند از مؤمنانى كه در زير آن درخت با تو بیعت كردند راضی و خشنود شد، خدا آنچه را در درون قلب آنها (از صداقت و ایمان) نهفته بود مى‌دانست، لذا آرامش را بر دلهاى آنها نازل كرد، و فتح نزديكى، به عنوان پاداش، نصيب آنها فرمود. [۱۰]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۲.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۱۵۴.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۴، ص۸۸.    
۵. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۹۹.    
۷. فجر/سوره۸۹، آیات۲۷- ۳۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۴۷۵.    
۹. فتح/سوره۴۸، آیه۱۸.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۴۰، برگرفته از مقاله «پاداش رضایت خدا».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار