پاداش رضایت از خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که راضی به رضای الهی هستند از پاداش‌های خداوند بهره‌مند خواهند شد.


آیات دال بر پاداش رضایت از خدا

[ویرایش]

رضایت از خداوند، عامل بهره‌مندى از پاداش الهی:
۱. قال اللّه هذا يوم ينفع الصَّدقين صدقهم لهم جنَّت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيهآ أبدا رّضى اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. خداوند مى‌گويد: امروز روزى است كه راستى راستگویان به آنها سود مى‌بخشد، براى آنها باغهايى از بهشت است كه آب از زير (درختان) آن جريان دارد و جاودانه و براى هميشه در آن مى‌مانند، خداوند از آنها خشنود و آنها از او خشنود خواهند بود و اين رستگارى بزرگى است.

۲. ... رضى اللّه عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنَّت تجرى تحتها الأنهر خلدين فيهآ أبدا ذلك الفوز العظيم. پيشگامان نخستين از مهاجرین و انصار و آنها كه به نيكى از آنها پيروى كردند، خداوند از آنها خشنود و آنها (نيز) از او خشنود شدند، و باغهايى از بهشت براى آنان فراهم ساخته كه نهرها از زير درختانش جريان دارد، جاودانه در آن خواهند ماند، و از اين پيروزى بزرگى است.

۳. لّاتجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الأخر يوادّون من حادّ اللّه ورسوله ولو كانوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولك كتب فى قلوبهم الإيمن وأيّدهم بروح مّنه ويدخلهم جنَّت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها رضى اللّه عنهم ورضوا عنه أولك حزب اللّه ألا إنّ حزب اللّه هم المفلحون. هيچ قومى را كه ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمى‌يابى كه با دشمنان خدا و رسولش‌ دوستی كنند، هر چند پدران يا فرزندان يا برادران يا خويشاوندان آنها باشند، آنها كسانى هستند كه خدا ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده، آنها را در باغهايى از بهشت داخل مى‌كند كه نهرها از زير درختانش جارى است، جاودانه در آن مى‌مانند خدا از آنها خشنود و آنها نيز از خدا خشنودند آنها حزب الله‌اند بدانيد حزب الله پيروز است.

۴. يأيّتها النّفس المطمنّة• ارجعى إلى‌ ربّك راضية مّرضيّة• فادخلى فى عبدى‌• وادخلى جنّتى.تو اى روح آرام يافته! به سوى پروردگارت بازگرد در حالى هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است. و در سلك بندگانم داخل شو. و در بهشتم ورود كن.

۵. جزاؤهم عند ربّهم جنَّت عدن تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها أبدا رّضى اللّه عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربّه. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاويدان است كه نهرها از زير درختانش جارى است، هميشه در آن مى‌مانند، هم خدا از آنها خشنود است و هم آنها از خدا خشنود، و اين (مقام والا) براى كسى است كه از پروردگارش بترسد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۱۹.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۱۳۸.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۰۰.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۸، ص۹۹.    
۵. مجادله/سوره۵۸، آیه۲۲.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۴۶۴.    
۷. فجر/سوره۸۹، آیات۲۷- ۳۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۶، ص۴۷۵.    
۹. بینه/سوره۹۸، آیه۸.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۲۰۶.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۴۰، برگرفته از مقاله «پاداش رضایت از خدا».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه‌ابزار