پاداش دفع بدی به نیکی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که بدی دیگران را با نیکی پاسخ می‌دهند از پاداش بهره‌مند خواهند شد.


پاداش دفع بدی در قرآن

[ویرایش]

دفع بدى ديگران با خوبى كردن به آنان، موجب برخوردارى از پاداش الهی:
الّذين ءاتينهم الكتب من قبله هم به يؤمنون‌• أولك يؤتون أجرهم مّرّتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة السّيّئة وممّا رزقنهم ينفقون. كسانى كه قبلا کتاب آسمانی به آنها داده‌ايم به آن (قرآن) ایمان مى‌آورند. ... آنها كسانى هستند كه اجر و پاداششان را به خاطر شكيباييشان دو بار دريافت مى‌دارند آنها به وسيله نيكيها بديها را دفع مى‌كنند، و از آنچه به آنان روزى داده‌ايم انفاق مى‌نمايند.
با گفتار نيكو، سخنان زشت را، و با معروف، منکر را، و با حلم، جهل جاهلان را، و با محبت عداوت و کینه‌توزی را، و با پيوند دوستی و صله رحم، قطع پيوند را، خلاصه آنها سعى مى‌كنند بجاى اينكه بدى را با بدى پاسخ گويند با نيكى دفع كنند! اين يك روش بسيار مؤثرى است در مبارزه با مفاسد، مخصوصا در برابر گروهى از لجوجان و قرآن كرارا روى آن تكيه كرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۵۲.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۵۴.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۰۶.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۶، ص۱۱۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۳۹، برگرفته از مقاله «پاداش دفع بدی به نیکی».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی | نیکوکاری
جعبه‌ابزار