وقف نبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوقف نبی، از اصطلاحات بکار رفته در علم تجوید بوده و به مواردی که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) وقف فرموده‌اند، اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

پیامبر گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در جاهای بسیاری از آیات قرآن مجید وقف می‌نمودند، مواردی را که پیامبر وقف فرموده‌اند وقف النبی می‌گویند.

موارد وقف نبی

[ویرایش]

در اینجا مورد مشهور آن اشاره می‌شود، که عبارتند از:
۱. آیه ۱۴۸ سوره بقره : «فاستبقوا الخیرات»
۲. آیه ۱۹۷ سوره بقره: «و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله»
۳. آیه ۷ سوره آل عمران : «و ابتغاء تاویله»
۴. آیه ۲ سوره یونس : «ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس»
۵. آیه ۵۲ سوره یونس: «ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد»
۶. آیه ۴ سوره نحل : «خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین»
۷. آیه ۲ سوره قدر : «و ما ادراک ما لیلة القدر»
۸. آیه ۴ سوره قدر : «من کل امر سلام»
۹. آیه ۳ سوره نصر : «فسبح بحمد ربک و استغفره»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۹۷.    
۳. آل عمران/سوره۳، آیه۷.    
۴. یونس/سوره۱۰، آیه۲.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۵۲.    
۶. نحل/سوره۱۶، آیه۴.    
۷. قدر/سوره۹۷، آیه۲.    
۸. قدر/سوره۹۷، آیه۴.    
۹. نصر/سوره۱۱۰، آیه۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «قرائات از دیدگاه روایات»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۲/۱۶.    جعبه ابزار