وقف شبه تام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه وقف تامِ داراى ارتباط معنايى با کلام بعدى،‌ وقف شبه تام گفته می شود.


وقف تام

[ویرایش]

برخى از صاحبنظران، وقف شبه‌ تام را از اقسام وقف اختیاری دانسته و معتقدند همان وقف تام است؛ جز اين که در وقف تام ارتباط معنايى با عبارتِ پس از وقف وجود ندارد؛ به خلاف وقف شبه تام که ارتباط معنايى هست، هر چند وابستگى لفظى وجود ندارد؛ مانند: ((مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (وقف تام). إِيَّاكَ نَعْبُدُ (وقف شبه تام) وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) که از حيث معنايى بين ((إِيَّاكَ نَعْبُدُ)) و ((وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)) ارتباط وجود دارد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

وقف تام ؛ وقف اتم .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۹۰.    
۲. ابن جزری، محمد بن محمد، النشر فی القراءات العشر، ج۱، ص۲۲۷-۲۲۸.    
۳. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۵۴.    
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف شبه تام».    جعبه ابزار