وقف ادغام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه تبدیل همزه آخر کلمه به «و» یا «ی» ماقبل و ادغام آن، هنگام وقف ، وقف ادغام گفته می شود.


نحوه وقف ادغام

[ویرایش]

در وقف ادغام، قاری حرف آخر کلمه موقوف علیه را از جنس حرف پیش از آن کرده، سپس در هم ادغام می‌کند؛

محل وقف ادغام

[ویرایش]

به عبارت دیگر، وقف ادغام در جایی است که همزه‌ای در آخر کلمه باشد که پس از «و» و «ی» قرار بگیرد و هنگام وقف همزه، به جنس ماقبل خود تبدیل و در آن ادغام شود؛

مثال

[ویرایش]

مانند: سوء، شیء، بریء و قروء، که خوانده می‌شود: سوّ، شیّ، بریّ و قروّ، که حرف آخر مشدّد خوانده می‌شود.
[۱] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۲۳۰.
[۳] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجوید استدلالی، ص۲۹۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۲۳۰.
۲. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۰۷.    
۳. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجوید استدلالی، ص۲۹۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «وقف ادغام».    جعبه ابزار