وقعة الطف‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین کتاب بازسازی شده اخبار ابو مخنف ازدی درباره واقعه کربلا و برگرفته از کتاب تاریخ طبری است که محقق معاصر استاد یوسفی غروی آن را جمع آوری و تحقیق کرده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومخنف کتابی با عنوان مقتل الحسین علیه‌السّلام داشته که اکنون موجود نیست ولی هشام کلبی آن را روایت کرده و طبری آنها را در تاریخ خود آورده است. روایات هشام کلبی را شیخ مفید نیز در کتاب الارشاد نقل می‌کند.
[۱] وقعة الطف‌، ابومخنف کوفی، ج۱، ص۳.

از آنجا که در زمان‌های اخیر کتابی با عنوان مقتل الحسین مکرر منتشر شده و به ابومخنف نسبت داده می‌شد، استاد یوسفی غروی ضمن نشان دادن نادرستی این انتساب و غلط‌های فاحش آن کتاب، بازسازی صحیحی از اخبار ابومخنف ارائه داده که مبتنی بر گزارش‌های مورخانی چون طبری از ابومخنف است. محقق کتاب به تفصیل از اشتباهات و اشکالات مقتل منسوب به ابومخنف سخن گفته و مقدمه‌ای هشتاد صفحه‌ای در باره این اثر و شخصیت ابومخنف و سلسله اسناد و راویان او بیان می‌کند.

روش تالیف کتاب

[ویرایش]

طبری اخبار مقتل امام حسین علیه‌السّلام را از افراد دیگری نیز نقل کرده و ترتیب و نظم خاصی به آنها نداده است لیکن مؤلف کتاب وقعة الطف خبرهای ابومخنف را منظم کرده و بر اساس ترتیب تاریخی وقوع جمع آوری و ارائه می‌کند. وی همچنین توضیحات زیادی را در پاورقی‌ها بیان کرده و سلسله اسناد روایات را که در مقدمه به تفصیل از آن یاد کرده، در متن نیاورده و فقط در پاورقی‌ها به آنها اشاره می‌کند. در عین حال ارجاع به کتاب طبری نیز در پاورقی‌ها آمده است.
آنچه در این کتاب آمده از هلاکت معاویه و بیعت خواهی یزید از امام حسین علیه‌السّلام شروع و به بازگشت اهل بیت آن حضرت از شام به مدینه پایان می‌یابد. همانگونه که محقق کتاب در مقدمه یاد آور شده ابومخنف اولین کسی است که واقعه کربلا را گزارش کرده و گزارش‌های او در دست است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وقعة الطف‌، ابومخنف کوفی، ج۱، ص۳.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار