وقایع کربلا در الکامل فی السقیفة

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب الکامل فی السقیفة (کامل بهائی) اثر حسن بن علی بن محمد بن علی بن حسن طبری، مشهور به «عمادالدین طبری» (زنده تا ۷۰۱ق) می‌باشد که در آن به وقایع عاشورا اشاره شده است.


زمان نگارش

[ویرایش]

طبری چنان که خود گفته است، این اثر را در طول نزدیک به دوازده سال، تدوین و نگارش کرده و در سال ۶۷۵ قمری آن را به پایان رسانده است.
[۱] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۳۰۶.
این کتاب در ۲۸ باب، که هر بابی شامل چند فصل است، فراهم آمده است. او فصول پایانی کتاب را، یعنی فصل هفدهم و هجدهم از باب ۲۷ و شش فصل اول از هفت فصل باب ۲۸ را در قالب ۳۴ صفحه، به گزارش واقعه کربلا از آغاز تا فرجام، اختصاص داده است.

سبک نگارش

[ویرایش]

طبری در گزارش این واقعه، بدون آنکه از منابع محل استنادش سخنی به میان آورد، بیشتر همان گزارش‌های مشهور منابع کهن را آورده است؛ اما در مواردی، گزارش‌هایی آورده که در منابع کهن یافت نمی‌شود. برای نمونه، وی در گزارش خروج امام حسین (علیه‌السّلام) از مدینه، نوشته است که آن حضرت همه بنی هاشم را به جز محمد بن حنفیه، بر ۲۵۰ شتر سوار کرد و به قیس بن سعد عباده (بر اساس گزارش‌های تاریخی، قیس بن سعد عباده در آخر خلافت معاویه از دنیا رفته و اصولا در این زمان در قید حیات نبوده است) فرمود که او با دویست نفر از عقب ایشان بیاید تا اگر ماموران حاکم مدینه درصدد دستگیری امام برآمدند، آنان به همراه حضرت بر فرستادگان حاکم مدینه یورش برده و همگی را بکشند!
[۴] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۷۱.
همچنین ماجرای بریدن سر امام از قفا،
[۵] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۷.
دفن بدن حر بن یزید ریاحی توسط خویشانش در محل شهادتش،
[۶] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۷.
گزارش قول دیگر درباره دفن شهدا توسط یهودیان ساکن در نزدیکی کربلا،
[۷] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۸.
ورود اسرای اهل بیت (علیه‌السّلام) در شانزدهم ربیع الاول به شام،
[۸] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۹۳.
وفات حضرت‌ ام کلثوم در دمشق
[۹] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۳۰۲.
و شهادت دختر چهارساله امام حسین (علیه‌السّلام)
[۱۰] عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۱۷۹.
(بدون ذکر نام وی) از دیگر گزارش‌هایی است که تنها در گزارش‌های عمادالدین طبری به چشم میخورد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۳۰۶.
۲. محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۶، ص۵۳.    
۳. ابن کثیر، البدایه و النهایه، ج۸ ص۱۱۰، تحقیق مکتب تحقیق التراث.    
۴. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۷۱.
۵. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۷.
۶. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۷.
۷. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۸۸.
۸. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۲۹۳.
۹. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۳۰۲.
۱۰. عمادالدین طبری، کامل بهایی، ج۲، ص۱۷۹.


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۱۰۴_۱۰۵.


جعبه ابزار