وقایع کربلا در المنتظم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اثر ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد بن جوزی (۵۹۷ق) می‌باشد.


سبک نگارش

[ویرایش]

ابن جوزی به مناسبت احوادث سال‌های ۶۰ و ۶۱ قمری، بخشی از نگاشته خود را به تاریخ واقعه عاشورا اختصاص داده است. شیوه گزارش او بیشتر ترکیبی و با حذف اسناد است و اخبار او شباهت زیادی به گزارش‌های طبری دراین باره دارد. البته او در مواردی نیز برخی از اخبار متفرقه را با اسنادش آورده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۵، ص۳۲۲ ۳۲۹، تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا.    
۲. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۵، ص۳۳۵ ۳۴۷.    
۳. ابن جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، ج۵، ص۳۴۲ ۳۴۶.    


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۹۴.


جعبه ابزار