وقایع کربلا در العقد الفرید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب العقد الفرید أثر احمد بن محمد بن عبد ربه اندلسی (۳۲۸ق) می‌باشد که در آن به حوادث عاشورا اشاره شده است.


شیوه تاریخ‌نگاری ابن عبدربه

[ویرایش]

ابن عبدریه اندلسی به مناسبت بیان حوادث سال ۶۱ قمری ده صفحه از نگاشته خود را به قیام عاشورا اختصاص داده است.
[۱] ابن عبد ربه اندلسی، العقد الفرید، ج۴، ص۳۵۲_ ۳۶۲، تحقیق علی شیری.
وی در این ده صفحه گزارش مختصری از قیام امام حسین (علیه‌السّلام) از آغاز تا پایان آورده است. نکته درخور توجه در این نگاشته، اخبار مورخان و مقتل نویسانی است که او از آنها بهره برده است. وی چند صفحه آغاز گزارش خود را در این باره، از مقتل قاسم بن سلام هروی، که اکنون از میان رفته است، به واسطه شخصی به نام علی بن عبدالعزیز نقل کرده است. سپس از محدثان، مورخان و نسب شناسانی همانند زبیر بن بکار به واسطه علی بن عبدالعزیز، ضحاک بن عثمان خزاعی، شعبی به نقل از یحیی بن اسماعیل، و حسن بصری به نقل از ابوالحسن مدائنی، اخباری را آورده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عبد ربه اندلسی، العقد الفرید، ج۴، ص۳۵۲_ ۳۶۲، تحقیق علی شیری.


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۷۶.


جعبه ابزار