وقایع کربلا در الاستیعاب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب الاستیعاب فی معرفة الاصحاب اثر ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر قرطبی (۴۶۳ق) می‌باشد که در آن اشاره اش به حوادث کربلا شده است.


گزارش‌های ابن عبدالبر

[ویرایش]

ابن عبدالبر قرطبی، حدود پنج صفحه از اثر خود را به ترجمه و شرح حال امام حسین (علیه‌السّلام) و برخی از اخبار نهضت عاشورا، اختصاص داده است.
[۱] ابن عبدالبر فرطبی، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج۱، ص۴۴۲-۴۴۷، تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، ش ۵۷۴.
یکی از نکاتی که نویسنده به آن پرداخته، گزارش یحیی بن معین است که از قول کوفیان نقل کرده که کشنده امام حسین (علیه‌السّلام)، عمر سعد است. وی در توجیه سخن کوفیان نوشته است: اینکه قاتل حسین بن علی به عمر سعد دانسته شده، ازاینروست که وی در قبال حکومت ری ، فرمانده سپاه ابن زیاد برای جنگ با حسین بن علی شد.
[۲] ابن عبدالبر فرطبی، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ص۴۴۳.
گزارش‌هایی که ابن عبدالبر درباره امام حسین (علیه‌السّلام) و حادثه عاشورا آورده، به جز نقل چند روایت فقهی از حضرت، اخبار مشهوری است که در منابع دیگر آمده و نکته جدیدی ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عبدالبر فرطبی، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج۱، ص۴۴۲-۴۴۷، تحقیق علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، ش ۵۷۴.
۲. ابن عبدالبر فرطبی، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ص۴۴۳.


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۳.


جعبه ابزار