وقایع کربلا در الارشاد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکتاب الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد اثر محمد بن محمد بن نعمان، معروف بـه «شیخ مفید» (۴۱۳ق) می‌باشد.


گزارش محتوا

[ویرایش]

شیخ مفید در فصل مربوط به امام حسین (علیه‌السّلام)، پس از امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام)، بیشترین حجم از الارشاد (یعنی حدود ۱۰۹ صفحه، معادل حدود یک هفتم کتاب) را به شرح حال و زندگی حضرت، و واقعه عاشورا اختصاص داده است که این میزان عنایت و پرداختن وی به این موضوع، اهمیت والای این واقعه را نزد او می‌رساند. او چنان که خود تصریح کرده است، گزارش واقعه کربلا را از هشام کلبی _که پیشتر گفتیم او نیز بیشتر، از مقتل استادش ابومخنف نقل کرده است_ و مدائنی و غیر این دو آورده است.

سبک نگارش الارشاد

[ویرایش]

با مطالعه و بررسی اجمالی در گزارش شیخ مفید این نکته به سهولت روشن میشود که او در بیشتر موارد، گزارش‌های تاریخ طبری را با حذف اسناد و رعایت اختصار، آورده است. این نکته را می‌توان با مقایسه گزارش‌های وی با گزارش‌های طبری، که دارای سند است، پیگیری و اثبات کرد. نکته شایان توجه در گزارش‌های شیخ مفید، افزوده‌هایی است که در گزارش‌های طبری نمی‌توان یافت. برای نمونه، گزارش کیفیت نبرد و شهادت حضرت عباس و تعیین محل دفن حضرت علی اکبر، شهدا و حضرت عباس را تنها شیخ مفید نگاشته و اینها در گزارش طبری موجود نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۲۷ ۱۳۵، تحقیق مؤسسة آل البیت قم.    
۲. شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۱۰۹ ۱۱۰.    
۳. شیخ مفید، الارشاد، ج۲، ص۱۱۴.    


منبع

[ویرایش]
پیشوایی، مهدی، مقتل جامع سیدالشهداء، ج۱، ص۸۱_۸۲.


جعبه ابزار