وفای به نذر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوفای به نذر از خصوصیات ابرار است.


وفاداری ابرار

[ویرایش]

قرآن کریم یکی از خصوصیات ابرار را وفای به نذر از طرف آنان معرفی می کند.
«ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا؛ یوفون بالنذر..؛ به یقین ابرار و نيكان از جامى مى‌نوشند كه با عطر خوشى آميخته است• (همان بندگانى كه) به نذر خود وفا مى‌كردند و از روزى كه گزند آن فراگيرنده است مى‌ترسيدند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انسان/سوره۷۶، آیه۵.    
۲. انسان/سوره۷۶، آیه۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله«وفای به نذر».    جعبه ابزار