وضع خاص موضوع له خاص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع خاص موضوع له خاص به تصور معنای جزئی توسط واضع و وضع لفظ برای همان معنا اطلاق می‌شود و در علم اصول فقه کاربرد دارد.


اقسام وضع

[ویرایش]

وضع به اعتبار کیفیت لحاظ معنا، به چهار صورت، متصوّر است:
۱. وضع عام، موضوع له عام ؛
۲. وضع عام، موضوع له خاص؛
۳. وضع خاص، موضوع له عام ؛
۴. وضع خاص، موضوع له خاص ؛

تعریف وضع خاص موضوع‌له خاص

[ویرایش]

وضع خاص، موضوع له خاص، آن است که واضع در هنگام وضع، یک معنای جزئی را تصور نموده، سپس لفظ را برای همان معنای جزئی قرار می‌دهد، مانند: وضع اعلام شخصی هم چون زید، حسن، علی و....
اصولیون در امکان و تحقق این نوع وضع، اختلافی ندارند.
[۶] محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خویی، ابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، ج۱، ص۵۰-۴۹.    
۲. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۲۲-۲۱.    
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۲۸۸.    
۴. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۱۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۱، ص۳۶.    
۶. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج۱، ص۳۳.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۹۰۱، برگرفته از مقاله «وضع خاص موضوع له خاص».    

رده‌های این صفحه : وضع خاص
جعبه ابزار