وضع تعینی قصدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع تعینی قصدی به وضع ناشی از کثرت استعمال، به قصد وضع اطلاق می شود.


تعریف

[ویرایش]

وضع تعینی قصدی، مقابل وضع تعینی لاقصدی بوده و به این معنا است که لفظی را در معنایی به قصد وضع ، بسیار استعمال کنند تا بر اثر کثرت استعمال، بین لفظ و معنا، رابطه وضعی پدید آید.
[۱] شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۶۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیرازی، محمد، الاصول، ج ۱، ص ۶۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «وضع تعینی قصدی».


رده‌های این صفحه : مباحث الفاظ | وضع تعینی
جعبه ابزار