وضع اعلام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع اعلام، وضع الفاظ برای دلالت بر معنای خاص و جزئی حقیقی است.


تعریف

[ویرایش]

وضع الفاظ برای دلالت بر معانی جزئی را، وضع اعلام می‌نامند؛ به این بیان که واضع هنگام وضع، معنای خاص و جزئی حقیقی را در نظر می‌گیرد و لفظ را برای آن وضع می‌کند، مانند: واژه‌هایی چون «زید»، «عمرو» و «بکر» برای دلالت بر اشخاص خاص.
[۴] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۵۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کفایة الاصول، اخوند خراسانی، محمد کاظم، ص ۲۶.    
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابوالقاسم، ج۱، ص (۵۰-۴۹).    
۳. تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، آذری قمی، احمد، ص۱۰۰.    
۴. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۱، ص۵۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۹۷، برگرفته از مقاله «وضع اعلام».    


رده‌های این صفحه : مباحث الفاظ | وضع‌ اسما
جعبه ابزار