وصیف ترک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوصیف ترک، از سرداران دلاور ترک در قرن سوم قمری و از عاملان قتل متوکل عباسی بود. وی نفوذ فراوانی در حکومت داشت و اختیار خلیفه نیز در اختیار او بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وصیف از جمله سرداران دلاور ترک بود که در دولت نفوذ فراوانی داشتند و سررشته کارها به‌دست آنان بود. وصیف از عاملان قتل متوکل خلیفه عباسی بود که بعدها سپاهیان در دوران المعتز بالله بر اثر تاخیر مواجب بر او شوریدند و هلاکش کردند و خلیفه به‌جای او، صالح بن وصیف را گماشت.

بحتری در قصیده‌ای با مطلع ذیل بر او مویه کرد:
«آیا در بارش اشک‌های فراوان آرامشی برای سوز سینه هست؟»
بحتری در بخشی از رثائیه خود می‌گوید:
«به جان خودم! وصیف با مرگ خود، رنجِ درد و‌ اندوهی در دل تندرستان به‌جا نهاد. او خوشنام از دنیا رفت و یادش زینت بخش قافیه‌های مرثیه سرایان و مداحان شد. مصیبتی همانند مصیبت فقدان او و جانشینی شایسته چونان پسرش صالح نمی‌شناسم».
[۱] طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۳۷۴.
[۲] ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۹، ص۳۷۴.
۲. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج۷، ص۱۷۸.


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۷۴.


جعبه ابزار