وسعت بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگسترش بهشت، به پهنای تمام آسمانها و زمین می باشد.


پهنای بهشت

[ویرایش]

وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السمـوت والارض...(و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت آن، آسمانها و زمین است؛ و برای پرهیزگاران آماده شده است.)
سابقوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها کعرض السماء والارض...(به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده‌اند؛ آماده شده است، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می‌دهد؛ و خداوند صاحب فضل عظیم است!)

مساحت بهشت

[ویرایش]

بهشت، دارای سطح و مساحتی گسترده برای اهل آن است.
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا... (و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می‌شوند؛ هنگامی که به آن می‌رسند درهای بهشت گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند: «سلام بر شما! گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید!») وقالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العـملین.(آنها می‌گویند: «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!»)

منشأ وسعت بهشت

[ویرایش]

وسعت جایگاه اهل بهشت، به علت جای دادن آنان به دیگران در دنیا است.
یـایها الذین ءامنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجــلس فافسحوا یفسح الله لکم...(ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که به شما گفته شود: «مجلس را وسعت بخشید (و به تازه‌واردها جا دهید)»، وسعت بخشید، خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می‌بخشد؛ و هنگامی که گفته شود: «برخیزید»، برخیزید؛ اگر چنین کنید، خداوند کسانی را که ایمان آورده‌اند و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات عظیمی می‌بخشد؛ و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است!)(«یفسح الله لکم» به وسعت مکان در بهشت تفسیر گردیده است. )

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۳.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۹۱.    
۳. حدید/سوره۵۷، آیه۲۱.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۲۹۰.    
۵. زمر/سوره۳۹، آیه۷۳.    
۶. زمر/سوره۳۹، آیه۷۴.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۹، ص۵۵۶.    
۸. مجادله/سوره۵۸، آیه۱۱.    
۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۹، ص۴۱۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۶۱، برگرفته از مقاله «وسعت بهشت».    


رده‌های این صفحه : بهشت | بهشتیان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار