ورود وصولی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افورود وصولی، رفع موضوع دلیل مورود با وصول حکم دلیل وارد می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]


ورود وصولی، آن است که دلیل وارد، در بردارنده حکمی باشد که با رسیدن آن به دست مکلف ، موضوع حکم دلیل مورود از بین برود؛ برای مثال، اگر انسان یک دلیل قطعی بیابد که دربردارنده حکم شرعی باشد، این دلیل بر حکم دلیل مورود «رفع مالا یعلمون وارد» بوده و موضوع آن را از بین می‌برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۵۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «ورود وصولی».

رده‌های این صفحه : ورود یک‌ جانبی‌
جعبه ابزار