ورود به بیت‌المقدس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرط اعلام شده از سوی قوم موسی برای ورود به بیت المقدس خروج جباران از آن سرزمین بود.


شرط برای ورود به شهر

[ویرایش]

خروج جباران از سرزمین بیت المقدس، شرط اعلام شده از سوی قوم موسی برای ورود به آن بود :
قالوا یـموسی ان فیها قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا دخلون• قالوا یـموسی انا لن ندخلهآ ابدا ما داموا فیها...« گفتند اى موسى در آنجا مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما هرگز وارد آن نمى‌شويم پس اگر از آنجا بيرون بروند ما وارد خواهيم شد• گفتند اى موسی تا وقتى آنان در آن (شهر)ند ما هرگز پاى در آن ننهيم تو و پروردگارت برو(يد) و جنگ كنيد كه ما همين جا مى‌نشينيم.»
(مرجع ضمیر «فیها»، «الارض المقدسه» در آیه ۲۱ است و مقصود از آن بیت المقدس است.)

← دیدگاه تفسیر المیزان


مراد از کلمه ( جبارین ) کسانی است که صاحب سطوت و نیرو باشند، و به مردم زور بگویند و هر چه بخواهند به مردم تحمیل کنند.
بنی اسرائیل در جمله : (و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها) به موسی شرط کرده‌اند که ما وقتی دستور تو را عملی نموده و داخل این سرزمین می‌شویم که آن جباران از آنجا خارج شوند و حقیقت این شرط کردن رد گفتار موسی -علیه السلام - است، هر چند که بعد از رد گفتار آن جناب دوباره وعده داده‌اند که اگر آنها خارج شوند ما داخل خواهیم شد.
در تعدادی از روایات پیرامون توصیف جباران مورد بحث، آمده که سکنه آن سرزمین از عمالقه بودند، که مردمی درشت هیکل و بلندقامت بودند و از درشت هیکلی و بلندقامتی آنان داستانهای عجیبی وارد شده که عقل سلیم نمی‌واند آنها را بپذیرد، و در آثار باستانی و بحثهای طبیعی نیز چیزی که این روایات را تایید کند وجود ندارد، ناگزیر باید گفت که روایات مذکور ماخذی جز جعل و دسیسه ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۲۲.    
۲. مائده/سوره۵، آیه۲۴.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۴۷۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قران، ج۷، ص۴۳، برگرفته از مقاله «ورود به بیت المقدس».    


رده‌های این صفحه : بیت المقدس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار