ورود اسلام به یثرب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمردم یثرب در رفت و آمدهایی که به مکه داشتند با اسلام آشنا شدند.


روابط مردم یثرب با قریش

[ویرایش]

مردم یثرب به کعبه احترام می گذاشتند و همه ساله برای طواف آن و عبادت بت ها، به مکه می آمدند. به علاوه، بازارهای مکه نیز انگیزه ای بود تا آنان به مکه بیایند و روابطی با قریش داشته باشند.

آشنایی مردم یثرب با اسلام

[ویرایش]

از زمانی که پیامبر صلی الله علیه وآله دعوت خویش را آشکار کرد و آیات قرآنی در میان مردم انتشار یافت، اهل یثرب به دلیل همین رفت و آمدها، کم و بیش با آن آشنا شده بودند، اما حرمتی که برای قریش قائل بودند، مانع از آن شده بود که خود را به رسول خدا صلی الله علیه وآله نزدیک کنند.

بیعت با پیامبر

[ویرایش]

نخستین بار دو نفر و در سال یازدهم شش نفر از مردم یثرب اسلام آوردند. آنها این پیام جدید را به دیگران رساندند و در سال دوازدهم بعثت، دوازده نفر از مردم یثرب که مسلمان شده بودند، در ایام حج به دیدار رسول خدا صلی الله علیه وآله شتافتند. پس از آن بود که پیامبر صلی الله علیه وآله یکی از بهترین اصحاب خود؛ یعنی مصعب بن عُمَیر را برای تبلیغ اسلام به یثرب فرستاد و در سال سیزدهم بعثت قریب هفتاد تن از مردم یثرب برای بیعت با رسول خدا صلی الله علیه وآله به مکه آمدند.

دعوت پیامبر به یثرب

[ویرایش]

آنان ضمن بیعت با رسول خدا صلی الله علیه وآله از آن حضرت خواستند تا به یثرب بیاید؛ و تعهد کردند که از آن حضرت دفاع خواهند کرد، همان گونه که از زن و فرزند خویش دفاع می کنند.

هجرت پیامبر به مدینه

[ویرایش]

این دعوت سرآغاز هجرت پیامبر صلی الله علیه وآله و اصحاب آن حضرت به یثرب (مدینه) بود.

محل بیعت اهل مدینه با پیامبر

[ویرایش]

محل بیعت آنها با رسول خدا صلی الله علیه وآله اندکی پایین تر از جمره عَقَبه، در راه آمدن به مکه، سمت راست، در داخل یک شعب بوده که اکنون در محل آن مسجد البیعه قرار دارد.

منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکه و مدینه، ص۱۸۱، رسول جعفریان.    
جعبه ابزار