وراثت بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم مومنان وارثان بهشت معرفی شده اند.


وارثان بهشت

[ویرایش]

مؤمنان، وارثان بهشت هستند.
والذین ءامنوا وعملوا الصـلحـت لانکلف نفسا الا وسعهآ اولـئک اصحـب الجنة هم فیها خــلدون(و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند -البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی‌کنیم- آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند.)... ونودوا ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون.(و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند، برمی کنیم (تا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند)؛ و از زیر (قصرها و درختان) آنها، نهرها جریان دارد؛ می‌گویند: «ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این (همه نعمتها) رهنمون شد؛ و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود، ما (به اینها) راه نمی‌یافتیم! مسلما فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند! » و (در این هنگام) به آنان ندا داده می‌شود که: «این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می‌دادید، به ارث بردید! » )
قد افلح المؤمنون(مؤمنان رستگار شدند؛)اولـئک هم الورثون((آری،) آنها وارثانند!) الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.((وارثانی) که بهشت برین را ارث می‌برند، و جاودانه در آن خواهند ماند!)

← متقین


متقین، وارثان بهشت هستند.
تلک الجنة التی نورث من عبادنا من کان تقیا.(این همان بهشتی است که به بندگان پرهیزگار خود، به ارث می‌دهیم.)
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا...(و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می‌شوند؛ هنگامی که به آن می‌رسند درهای بهشت گشوده می‌شود و نگهبانان به آنان می‌گویند: «سلام بر شما! گوارایتان باد این نعمتها! داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید!») وقالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العـملین.(آنها می‌گویند: «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!»)

← خاشعان در نماز


خشوع کنندگان در نماز، وارثان بهشت هستند.
الذین هم فی صلاتهم خـشعون(آنها که در نمازشان خشوع دارند؛) اولـئک هم الورثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.

← پرهیزکاران


پرهیزکاران از لغو و بیهودگی، وارثان بهشت هستند.
والذین هم عن اللغو معرضون(و آنها که از لغو و بیهودگی روی‌گردانند؛)اولـئک هم الورثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.

← زکات دهندگان


زکات دهندگان، وارثان بهشت هستند.
والذین هم للزکوة فـعلون(و آنها که زکات را انجام می‌دهند؛) اولـئک هم الورثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.

← پاکدامنان


حافظان عفت خویش، وارثان بهشت هستند.
والذین هم لفروجهم حـفظون(و آنها که دامان خود را (از آلوده‌شدن به بی‌عفتی) حفظ می‌کنند؛) اولـئک هم الورثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.

← امانتداران


حافظان عهد و امانتها، وارثان بهشت هستند.
و الذین هم لامـنـتهم و عهدهم رعون(و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند؛) اولـئک هم الورثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خــلدون.
ابراهیم علیه‌السّلام خواستار وراثت بهشت بود.
واجعلنی من ورثة جنة النعیم.(و مرا وارثان بهشت پرنعمت گردان!)
بهشتیان، به سبب وراثت بهشت شکرگزاری می کردند.
وقالوا الحمد لله الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنة حیث نشاء فنعم اجر العـملین.(آنها می‌گویند: «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم؛ چه نیکوست پاداش عمل کنندگان!»)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۴۲.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۴۳.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱.    
۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۶۳.    
۸. زمر/سوره۳۹، آیه۷۳.    
۹. زمر/سوره۳۹، آیه۷۴.    
۱۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲.    
۱۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۱۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۱۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۱۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۳.    
۱۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۱۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۱۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۱۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۴.    
۱۹. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۲۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۲۱. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۲۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۵.    
۲۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۲۴. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۲۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۲۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۸.    
۲۷. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۲۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۲۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۳۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۸۵.    
۳۱. زمر/سوره۳۹، آیه۷۴.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۵۶۰، برگرفته از مقاله «وراثت بهشت».    


رده‌های این صفحه : ارث | بهشت | بهشتیان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار