وجوب عینی مباشری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوجوب مشروط به امتثال به صورت مباشری را وجوب عینی مباشری گویند. این بحث در اصول فقه کاربرد دارد.


تعریف

[ویرایش]

وجوب عینی مباشری، مقابل وجوب عینی تسبیبی بوده و در مورد عملی مطرح می‌شود که هر مکلف وظیفه دارد آن را خود به طور مستقیم و بدون واسطه انجام دهد، مانند: نمازهای یومیه.
در کتاب «تحریرات فی الاصول» آمده است: «ینقسم الواجب الی العینی المباشری و الی ما لاتجب مباشرته و یسقط بفعل الغیر من غیر استحقاق الکل للعقاب عند الترک بل یستحق الولی فقط و المدیون و هکذا».
[۱] خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج ۲، ص ۱۶۵-۱۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خمینی، مصطفی، تحریرات فی الاصول، ج ۲، ص ۱۶۵-۱۶۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «وجوب عینی مباشری».

رده‌های این صفحه : وجوب عینی‌
جعبه ابزار