وجوب سببی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالفاظ مورد استفاده شارع در انشای حکم وجوب را وجوب سببی گویند.


تعریف

[ویرایش]

وجوب سببی، مقابل وجوب مسبّبی بوده و عبارت است از الفاظی که در مرحله انشای وجوب، از سوی شارع یا قانون‌گذار به کار گرفته می‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج ۲، ص ۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۸۸۲، برگرفته از مقاله «وجوب سببی».    

رده‌های این صفحه : وجوب
جعبه ابزار