وجوب بسمله (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مواردی که گفتن نام خداوند واجب می شود هنگامی است که شتر را نحر می کنند.


نحر شتر

[ویرایش]

وجوب بسمله هنگام نحر شتر قربانی را در قرآن ذکر کرده،در آنجا که می فرماید:
والبدن جعلناها لکم... فاذکروا اسم الله علیها...و شتران فربه را برای شما از(جمله) شعایر خدا قرار دادیم در آنها برای شما خیر است پس نام خدا را بر آنها در حالی که برپای ایستاده‌اند ببرید و چون به پهلو درغلتیدند از آنها بخورید و به تنگدست( سائل ) و به بینوا(ی غیر سائل) بخورانید این گونه آنها را برای شما رام کردیم امید که شکرگزار باشید(. مقصود از بردن نام خدا «تسمیه» (بسم الله) است. ).سپس کیفیت قربانی کردن را در یک جمله کوتاه چنین بیان مى کند: ((نام خدا را به هنگام قربانى کردن آنها در حالى که به صف ایستاده اند ببرید))) (فاذکروا اسم الله علیها صواف ).
بدون شک ذکر نام خدا به هنگام ذبح حیوانات یا نحر کردن شتر کیفیت خاصى ندارد و هرگونه نام خدا را ببرند کافى است چنانکه ظاهر آیه همان است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص۶۳۴.    
۲. حج/سوره۲۲، آیه۳۶.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج ۱۴، ص۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]
قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «وجوب بسمله ».    رده‌های این صفحه : بسمله | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار