واسع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افلفظ واسع در قرآن نه بار آمده و در هشت مورد وصف خدا قرار گرفته است. چنان‌که می‌فرماید:


آیات قرانی در مورد واسع

[ویرایش]

۱. (وَ لِلّهِ المَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَاَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ اِنَّ اللّهَ واسِعٌ عَلیمٌ).
«مشرق و مغرب از آن خدا است به هر سو که رو کنید همان جا رو به خدا است خدا محیط و دانا است».
۲. (... اِنَّ رَبَّکَ واسِعُ المَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِکُمْ اِذْ اَنْشَاَکُمْ مِنَ الاَرْضِ...).
«آمرزش پروردگار تو وسیع است، او به شما آنگاه که شما را از زمین آفرید آگاه تر است».

معنا شناسی واسع

[ویرایش]

«واسع» از «وسع» گرفته شده که خلاف «ضیق» و تنگی است، قطعاً مقصود واقعی از «سعه» و «ضیق» با توجه به متعلق روشن می‌شود، در آیه نخست چون یادآور می‌شود به هر طرف رو کنید آنجا خدا است طبعاً مقصود از واسع احاطه وجودی خدا است، ولی در آیه دوم مقصود گسترش مغفرت الهی است، چنان‌که در آیات دیگر نیز وسعت ناظر به علم و یا فعل الهی است چنان که می‌فرماید: (... وَسِعَ کُلّ شَیء عِلماً). «دانش او به همه چیز احاطه دارد»، (... قَدْاَحاطَ بِکُلِّ شَیء عِلماً)، «از نظر دانش بر همه چیز احاطه دارد». (... رَحْمَتی وَسِعَتْ کُلَّ شَیء...)، «رحمت من همه چیز را فرا گرفته است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره بقره/سوره۲، آیه۱۱۵.    
۲. نجم، سوره۵۳، آیه۳۲.    
۳. سوره طه/سوره۲۰، آیه۹۸.    
۴. سوره طلاق/سوره۶۵، آیه۱۲.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۶.    


منبع

[ویرایش]

سبحانی، جعفر، منشور جاوید-جلد دوم، صفحه ۳۸۴ و ۳۸۵.    


رده‌های این صفحه : اسمای الهی
جعبه ابزار