واجب مولوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففعل متعلق طلب حقیقی شارع و دارای ثواب و عقاب را واجب مولوی گویند.


تعریف

[ویرایش]

واجب مولوی، مقابل واجب ارشادی بوده و عبارت است از فعلی که برای به دست آمدن مصلحت موجود در آن، شارع آن را مورد بعث و طلب حقیقی قرار داده است؛ از این رو، انجام آن، پاداش و ترکش کیفر و عقاب خواهد داشت، مانند: روزه و نماز.
[۲] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۱۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. عراقی، ضیاء الدین، نهایة الافکار، ج ۱، ص ۲۷۲.    
۲. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص ۱۸۵.
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص ۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوين توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامي، برگرفته از مقاله «واجب مولوی».

رده‌های این صفحه : واجب‌
جعبه ابزار