هیئات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیئات، شکل خاص حاصل از نحوه چینش حروف و حرکات ، یا کلمات تشکیل دهنده جملات می‌باشد.


معنای هیئات

[ویرایش]

هیئات، جمع هیئت بوده و عبارت است از ترکیب، شکل و ساختار خاصی که از کنار هم قرار گرفتن حروف اعم از حروف اصلی و زاید و حرکات آن‌ها (در هیئت‌های افرادی ) یا از کنار هم قرار گرفتن کلمات با نظم خاص (در هیئت‌های ترکیبی ) به وجود می‌آید و معنای خاصی دارد.

اقسام

[ویرایش]

هیئت، یا هیئت ترکیبی است یا هیئت افرادی .

← هیئات ترکیبی


در هیئات ترکیبی، کلمات با شکل و قالب خاصی در کنار هم قرار می‌گیرد؛ برای مثال، هیئت جمله فعلی «ضرب زید» از کنار هم قرار گرفتن فعل و فاعل به وجود آمده و بر نسبت تام اسنادی دلالت می‌کند که از صدور حدث از فاعل و تحقق آن در خارج حکایت می‌نماید.

← هیئات افرادی


و در هیئات افرادی ، حروف، اعم از اصلی و زاید و حرکات اعرابی آنها، در مجموع قالبی را پدید می‌آورد که دارای معنای خاصی است، مثل: هیئت «ضارب».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۶۳.    
۲. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۸۵-۸۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تهیه و تدوین از مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «هیئات».جعبه ابزار