هود (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



هود ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سوره هود، یازدهین سوره قرآن و از سور مکی
حضرت هود، از انبیاء بزرگ الهی و برانگیخته شده در میان قوم عاد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار