هندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

بهگوان‌داس هندی، شاعر و نویسنده هندی نیمه دوم قرن دوازدهم و نیمه نخست قرن سیزدهم هجری
حسن بن نوح هندی‌بهروچی، بَهروچی (بَروچی)، حسن بن نوح بن یوسف هندی، عالم و مؤلف مشهور اسماعیلی قرن دهم
سیداحمد علامه هندی، از علمای مبارز شیعه هندوستان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
سیدامیر علی هندی، از چهره‌های علمی و تاریخی تشیع
صدرالدین علی گیلانی هندی‌، از حکماء و پزشکان قرن یازدهم هجری
عبدالکریم هندی، از علمای مجاهد هند در قرن چهاردهم هجری
فتح محمد هندی، از روحانیون مجاهد هند در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
محمد عبدالحسین کربلایی کرناتکی هندی، از دانشمندان اسلامی در قرن سیزدهم هجری قمری
حکیم محمدداود هندی اصفهانی، از اطبّای معروف اصفهان در قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار