همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو» اثر جلال الدین عبدالرحمن بن کمال ابی بکر سیوطی، شرحی است بر کتاب «جمع الجوامع».معرفی اجمالی

[ویرایش]

«همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو» اثر جلال الدین عبدالرحمن بن کمال ابی بکر سیوطی (۸۴۹- ۹۱۱ ق) شرحی است بر کتاب «جمع الجوامع» که درباره علم نحو نوشته شده است.

محقق

[ویرایش]

محقق کتاب، شیخ احمد عزو عنایة، فهارس مفیدی بر کتاب افزوده است.

ساختار

[ویرایش]

کتاب دارای دو مقدمه از محقق و مؤلف در اشاره به روش شرح و دسته‌بندی مطالب و محتویات آن می‌باشد. در ابتدای کتاب، شرح حال سیوطی ذکر شده است.

شیوه مؤلف

[ویرایش]

روش شارح بدین صورت است که در ابتدا، عبارتی از کتاب را با قلمی مجزی آورده و در زیر آن با قلم متفاوت دیگری، به شرح عبارات پرداخته است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

در پاورقی‌ها، بیشتر به ذکر منابع و توضیح برخی کلمات و عبارات متن، پرداخته شده است.
فهرست مطالب هر جلد، در انتهای همان جلد آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو، مقدمه کتاب.    
۲. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، همع الهوامع شرح جمع الجوامع فی النحو، متن کتاب.    


منبع

[ویرایش]
نرم‌افزار ادبيات عرب، مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي.


رده‌های این صفحه : آثار سیوطی
جعبه ابزار