هلال بن علفه تیمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهلال بن علفه تیمی، فردی از قبیله بنی‌رباب بود که در جنگ قادسیه حضور داشت. او پس از جنگ نهروان بر علی بن ابی‌طالب خروج کرد. هلال بن علفه، سرانجام به سال ۳۸ هجری قمری توسط معقل بن قیس ریاحی کشته شد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

هلال بن علّفه تیمی، فردی از قبیله بنی‌رباب و از شجاعان و نام‌آوران عرب بود. او رستم، فرمانده ایرانی را در جنگ قادسیه کشت. پس از نبرد نهروان بر علی بن ابی‌طالب خروج کرد و با دویست تن از یارانش به ماسبذان آمد. علی، معقل بن قیس ریاحی را به سوی او فرستاد و معقل هلال و همراهانش را کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۸، ص۹۱.    
۲. ابن عبدالبر، یوسف‌ بن‌ عبدالله، الاستیعاب فی معرفه الاصحاب، ج۴، ص۱۵۴۳.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص ۵۶۸.    
۴. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۵۶۴.    
۵. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۳، ص۴۷۲.    
۶. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل، ج۲، ص۴۸۱ به بعد.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۷۱.

جعبه ابزار