هشام بن حکم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهشام بن حکم ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابومحمد هشام بن حکم، از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السلام)
هشام بن حکم بن عبدالرحمان، از امیران اموی اندلسرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار