هرمزان ایرانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهرمزان ایرانی، سردار ایرانی بود که در جنگ شوشتر تسلیم مسلمانان شد. او سپس اسلام آوررد و ساکن مدینه شد. سرانجام به سال ۲۳ هجری قمری، عبیدالله بن عمر او را به جرم ترغیب ابولؤلؤ بر قتل عمر، کشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

هرمزان ایرانی، سردار ایرانی و حاکم اهواز بود که در جنگ شوشتر (سال ۱۷ ق/ ۶۳۸ م) تسلیم شد. او را به‌خواست خودش و به منظور تصمیم‌گیری نهایی توسط عمر درباره وی، به مدینه فرستادند. عمر تصمیم به قتل او گرفت، ولی او اسلام آورد و اسلامش پذیرفته شد. عمر برای او دو هزار درهم مقرّری از بیت‌المال وضع کرد و او را در مدینه اسکان داد. هنگامی که عبیدالله بن عمر دانست او ابولؤلؤ را بر قتل عمر ترغیب کرده، وی را کشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۴، ص۸۷.    
۲. ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج۳، ص۱۱۲.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۱۴۷.

جعبه ابزار