هدایت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات به کار رفته در آیات قرآن، «هدایت» است.


معنی هدایت

[ویرایش]

هدايت به معناى ارشاد و راهنمايى، بيان راه رشد، کمال و بسترسازى براى رسيدن به چيزى‌ -مراد مطلوب‌- است، و در مادّى، معنوى، خير و شرّ به كار رفته‌ و نقيض گمراهی است، هدايت در اصطلاح بر دو قسم است: هدايت خاصّه‌ -تشريعى‌- كه با فرستادن انبیا و انزال کتب و ... صورت مى‌گيرد، و هدايت عامّه‌ -تكوينى‌- كه خداوند به وسيله عقل، فهم، فکر، وجدان، غرایز و خواصّى كه در وجود انسانها، حیوانات و جمادات قرار داده آنها را هدايت و رهبرى مى‌نمايد.
[۵] فرهنگ علم كلام، ص ۲۳۰.

در اين عنوان معناى اصطلاحى‌ هدايت مقصود است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «هدى»، «رشد» و مشتقّات آنها و جملات مفيد هدايت مثل‌ «يخرجهم من الظّلمات الى النّور» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار هدایت (قرآن)، آرزوی هدایت (قرآن)، ابزار هدایت (قرآن)، اختیار هدایت (قرآن)، ادعای هدایت (قرآن)، ارزش هدایت (قرآن)، ازدیاد هدایت (قرآن)، استعداد هدایت (قرآن)، اطاعت از هدایت (قرآن)، اعراض از هدایت (قرآن)، الگوی هدایت (قرآن)، امید به هدایت (قرآن)، انتخاب هدایت (قرآن)، پندار هدایت (قرآن)، تأثیر هدایت (قرآن)، تداوم هدایت (قرآن)، حرص بر هدایت (قرآن)، درخواست هدایت (قرآن)، دعوت به هدایت (قرآن)، روش‌های هدایت (قرآن)، زمینه‌های هدایت (قرآن)، سنت هدایت (قرآن)، عجز از هدایت (قرآن)، علاقه به هدایت (قرآن)، عوامل هدایت (قرآن)، قدرت بر هدایت (قرآن)، کتاب‌های هدایت (قرآن)، محرومان از هدایت (قرآن)، مدعیان هدایت (قرآن)، ملاک هدایت (قرآن)، منشأ هدایت (قرآن)، موانع هدایت (قرآن)، نعمت هدایت (قرآن)، نیاز به هدایت الهی (قرآن)، هدایت آدم (قرآن)، هدایت ابراهیم (قرآن)، هدایت اسحاق (قرآن)، هدایت امت‌ها (قرآن)، هدایت برتر (قرآن)، هدایت بلقیس (قرآن)، هدایت بنی‌اسرائیل (قرآن)، هدایت به اعتدال (قرآن)، هدایت به ایمان (قرآن)، هدایت به بهشت (قرآن)، هدایت به توحید (قرآن)، هدایت به جهنم (قرآن)، هدایت به حق (قرآن)، هدایت به دین (قرآن)، هدایت به رشد (قرآن)، هدایت به سخن پاکیزه (قرآن)، هدایت به صراط مستقیم (قرآن)، هدایت به عمل صالح (قرآن)، هدایت به نور (قرآن)، هدایت پایدار (قرآن)، هدایت تکوینی (قرآن)، هدایت جن (قرآن)، هدایت‌ستیزان (قرآن)، هدایت‌طلبی (قرآن)، هدایت‌فروشان (قرآن)، هدایت قلبی (قرآن)، هدایت کوردلان (قرآن)، هدایتگران (قرآن)، هدایت گمراهان (قرآن)، هدایت محمد (قرآن)، هدایت مسلمانان (قرآن)، هدایت موجودات (قرآن)، هدایت موسی (قرآن)، هدایت‌های خدا (قرآن)، هدایت همگانی (قرآن)، هدایت‌یافتگان (قرآن)، یأس از هدایت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جوهری، اسماعیل بن حماد، لصحاح، ج ۶، ص ۲۵۳۳.    
۲. ابن فازس، احمد بن فارس، مقاییس اللّغه، ج ۶، ص ۴۲، «هدی».    
۳. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۱۱، ص ۲۴۷، «هدی».    
۴. فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۴، ص ۷۸.    
۵. فرهنگ علم كلام، ص ۲۳۰.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۳، ص۳۸، برگرفته از مقاله «هدایت».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | هدایت
جعبه ابزار