هامان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهامان، نام وزیر و پيشكار فرعون بود.


ذکر نام هامان در قرآن

[ویرایش]

هامان از مقامی مهم برخوردار بوده است و نامش در رديف فرعون و قارون در قرآن ذكر شده است.
"وَ قارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مُوسی‏ بِالْبَيِّناتِ".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۳۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ علم کلام، احمد خاتمی، ص۲۲۹.جعبه ابزار