هارون (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهارون ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

حضرت هارون، برادر بزرگ حضرت موسی پیغمبر و وزیر و سخنگوی او در مصر
هارون الرشید، خلیفه معروف عباسی و قاتل امام کاظم (علیه‌السلام)
ابن‌عدی‌ هارون بن سلیمان خراز اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار