هارون بن سعد بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهارون بن سعد بجلی، یکی از رهبران زیدیه و از علمای علم حدیث بود که برعلیه ابوجعفر منصور عباسی خروج کرد و سرانجام به سال ۱۴۵ ق در بصره درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

هارون بن سعد بجلی، رهبر زیدیه در روزگار خود و از پارسایان و علمای علم حدیث محسوب می‌گردید. او پیرمردی کهنسال بود که همراه با ابراهیم بن عبداللّه بن حسن طالبی خروج کرد. ابراهیم امور نظامی و فرماندهی لشکر عظیمی از زیدیه را به او سپرد. او بر «واسط» استیلا یافت و برای مردم آن جا خطبه‌ای ایراد کرد و عملکرد ابوجعفر منصور در کشتن خاندان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و ظلم به مردم و گرفتن اموال رعایا و مصرف آن اموال در موارد غیر لازم را صریحاً محکوم کرد. این بود که علمای واسط همگی از او پیروی کردند، لشکریان منصور با وی به جنگ پرداختند.‌ هارون نیز در برابر آنان مقاومت و پایداری کرد تا زمانی که از قتل ابراهیم آگاه شد آن گاه به بصره رفته و در آن جا درگذشت. برخی نیز گویند: تا زمان مرگش در خفا به سر برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۶۰.    
۲. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۶۳۷.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۷، ص۶۳۸.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۶۲.

جعبه ابزار