نکره در سیاق استفهام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنکره در سیاق استفهام به معنای اسم نکره بعد از ادات استفهام و از مصادیق اختلافی الفاظ عموم می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

نکره در سیاق استفهام، اسم نکره ای است که بعد از ادات استفهام قرار می‌گیرد، مانند:«هل رجل فی الدار».
در این که آیا نکره در سیاق استفهام افاده عموم می‌کند یا نه، اختلاف است.

در کتاب قوانین الاصول

[ویرایش]

در کتاب « قوانین الاصول » آمده است:
«و الظاهر ان النکرة فی سیاق الاستفهام ایضا مثلها فی سیاق النفی فی افادة العموم»
[۲] شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۱، ص۲۲۳    
۲. شیرازی، محمد، الاصول، ج۵، ص۲۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «نکره در سیاق استفهام».جعبه ابزار