نوع عالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوع عالی‌، یکی از اصطلاحات علم منطق بوده و به‌معنای نوعی است که برتر از همه انواع دیگر باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

نوع، کلی ذاتی‌ای است که تمام حقیقت مشترک ما بین جزئیات و مصادیقی است که در ماهیت، متحد، و در عدد و خصوصیات فردی مختلف‌اند، و در جواب سؤال ما هو می‌آید. یکی از اقسام نوع، نوع عالی‌ است.
نوعی که برتر از همه انواع دیگر باشد؛ یعنی ورای آن دیگر نوعی نباشد، بلکه تنها جنس الاجناس باشد، را در اصطلاح منطق نوع عالی‌ گویند، مانند جسم که نوع عالی است و در بالای آن تنها جوهر قرار دارد که جنس الاجناس است.
«و آن نوع که در تحت جنس الاجناس بود، نوع عالی باشد، چه بالای او نوعی دیگر نبود».
«چه اگر اعمّ انواع باشد، آن را نوع عالی خوانند چون جسم».
[۲] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۹.    
۲. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.


منبع

[ویرایش]
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۲۸۴.    


جعبه ابزار