نور ماه (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز منابع نور که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «ماه» است.


آفرینش نور ماه‌

[ویرایش]

آفرینش نور ماه، به امر خدا:
«هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً ... يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛او كسى است كه خورشيد را روشنايى‌بخش، و ماه را نورافشان قرار داد؛ ... او آيات خود را براى گروهى كه آماده درك حقايقند، شرح مى‌دهد.»

چراغ نورانی آسمان

[ویرایش]

ماه، چراغى نورانى و روشن در آسمان:
تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ ... وَ قَمَراً مُنِيراً.

منشأ نور ماه

[ویرایش]
منشأ نور ماه عبارت است از:

← خداوند


نورافشانى ماه در آسمان، از سوى خداوند:
۱. تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً.
۲. «هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ قَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ ما خَلَقَ اللَّهُ ذلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ؛او كسى است كه خورشيد را روشنايى‌بخش، و ماه را نورافشان قرار داد؛ و براى آن منزلگاههايى مقدّر كرد، تا عدد سالها و حساب زمان را بدانيد؛ خداوند اين را جز بحق نيافريده؛ او آيات خود را براى گروهى كه آماده درك حقايقند، شرح مى‌دهد.»

← ربوبیت و تدبیر


نور و فروزندگى ماه، جلوه‌اى از ربوبیت و تدبیر خداوند:
«إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ‌ ... • هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَ الْقَمَرَ نُوراً ...؛ پروردگار شما، خداوندى است كه ... او كسى است كه خورشيد را روشنايى‌بخش، و ماه را نورافشان قرار داد....»

← نور خورشید


نور ماه، كسب شده از نور خورشید:
۱. «... وَ جَعَلَ فِيها سِراجاً وَ قَمَراً مُنِيراً؛... و در ميان آن، چراغ روشن خورشيد و ماه تابان آفريد.»
۲. «وَ جَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَ جَعَلَ الشَّمْسَ سِراجاً؛و ماه را در ميان آن‌ها مايه روشنايى، و خورشيد را چراغ فروزانى قرارداده است؟!»
۳. «وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها • وَ الْقَمَرِ إِذا تَلاها؛ به خورشيد و گسترش نور آن در صبحگاهان سوگند، و به ماه هنگامى كه از پى آن در آيد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۵.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.    
۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.    
۴. یونس/سوره۱۰، آیه۵.    
۵. یونس/سوره۱۰، آیه۳.    
۶. یونس/سوره۱۰، آیه۵.    
۷. فرقان/سوره۲۵، آیه۶۱.    
۸. نوح/سوره۷۱، آیه۱۶.    
۹. شمس/سوره۹۱، آیه۱.    
۱۰. شمس/سوره۹۱، آیه۲.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۵۶۰، برگرفته از مقاله «منابع نور (ماه)».    


رده‌های این صفحه : ماه | موضوعات قرآنی | نور
جعبه ابزار