نور ستارگان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز منابع نور که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «ستارگان» است.


آثار نور ستارگان‌

[ویرایش]

نور ستارگان، زينت بخش نزديك‌ترين آسمان به زمينيان:
۱. «... وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ حِفْظاً ...؛... و آسمان پايين را با چراغهايى (ستارگان‌) زينت بخشيديم، و حفظ كرديم....»
۲. «وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ‌ ...؛ما آسمان پايين (نزديك‌) را با چراغهاى فروزانى زينت بخشيديم، و آنها (شهاب‌ها) را تيرهايى براى راندن شیاطین قرار داديم....»

نور ستارگان در آستانه قیامت

[ویرایش]

••• بى فروغ شدن نور ستارگان، در آستانه قیامت:
۱. «فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ؛در آن هنگام كه ستارگان محو و تاريك شوند.»
۲. «وَ إِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ؛و ستارگان بى‌فروغ شوند.»

نور ستاره طارق

[ویرایش]

«طارق» ستاره‌اى درخشنده و نورانى و شكافنده تاريكيها در آسمان:
«وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ‌ • وَ ما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ‌ • النَّجْمُ الثَّاقِبُ؛سوگند به آسمان و كوبنده شب! و تو چه مى‌دانى كوبنده شب چيست؟! همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكيهاست!»

تشبيه به نور ستاره‌

[ویرایش]

تشبيه آبگینه به ستاره، به علت شدت نور چراغ در آبگينه، مانند نور ستاره:
«اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ ... الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ‌ ...؛خداوند نور آسمانها و زمین است؛ ... كه در آن‌ چراغى پرفروغ باشد، آن چراغ در حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون ستاره‌اى فروزان....»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فصّلت/سوره۴۱، آیه۱۲.    
۲. ملک/سوره۶۷، آیه۵.    
۳. مرسلات/سوره۷۷، آیه۸.    
۴. تکویر/سوره۸۱، آیه۲.    
۵. طارق/سوره۸۶، آیه۱-۳.    
۶. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۵۵۹، برگرفته از مقاله «منابع نور (ستارگان)».    


رده‌های این صفحه : ستارگان | موضوعات قرآنی | نور
جعبه ابزار