نور برق (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز منابع نور که در آیات قرآن به آن‌ها اشاره شده، «برق» است.


اثر نور برق‌

[ویرایش]

نور شديد برق، از عوامل زدايش بینایی چشم:
۱. «أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَ رَعْدٌ وَ بَرْقٌ‌ ... • يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ‌ ...؛ يا همچون بارانی كه از آسمان، در شب تاريك همراه با رعد و برق در بیابان ببارد. ... روشنايى خيره‌كننده برق، نزديك است چشمانشان را بربايد....»
۲. «... يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ؛... نزديك است درخشندگى برق آن ابرها، بينايى چشمها را ببرد!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۰.    
۳. نور/سوره۲۴، آیه۴۳.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۵۵۶، برگرفته از مقاله «منابع نور (برق)».    


رده‌های این صفحه : برق | موضوعات قرآنی | نور
جعبه ابزار