نورالدین عبدالصمد بن علی نطنزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنورالدین عبدالصمد بن علی نطنزی اصفهانی، از مشایخ اقطاب صوفیه در قرن هفتم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ نورالدّین عبدالصّمد بن علی اصفهانی نطنزی، از مشایخ اقطاب صوفیه است. در علوم دینی مهارت داشته و مراتب سیر و سلوک را نزد مشایخ طریقت طی نموده و از شیخ نجیب‌الدّین بزغش خرقه پوشیده است. شیخ عزّالدّین محمود نطنزی کاشانی و شیخ کمال‌الدّین عبدالرّزاق کاشانی، سال‌ها نزد او عرفان نظری آموخته و از مقام علمی و معنوی او کسب فیض نموده و از او خرقه پوشیده‌اند.

وفات

[ویرایش]

شیخ نورالدّین در نطنز ساکن بوده و خانقاه داشته و همانجا در سال ۶۹۹ق وفات یافته و به خاک رفته و مریدانش بقعه‌ای عالی بر سر مزار او بنا کرده‌اند.
[۱] امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۴۳۹.
[۲] وفایی بصیر، احمد، شرح سوانح، ص۴.
[۳] اعظم واقفی، سیدحسین، میراث فرهنگی نطنز، ج۲، ص۳۹-۴۴.
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین احمد، رازی بن خواجه، هفت اقلیم، ج۲، ص۴۳۹.
۲. وفایی بصیر، احمد، شرح سوانح، ص۴.
۳. اعظم واقفی، سیدحسین، میراث فرهنگی نطنز، ج۲، ص۳۹-۴۴.
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۷۷۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۲۴۳.    


جعبه ابزار