نوح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنوح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سوره نوح، هفتاد و یکمین سوره از قرآن کریم
حضرت نوح، نخستین پیامبر اولوالعزم و دومین پدر نسل کنونی انسان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار