نواب محمدحسن میرزا بن ابراهیم صدر اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنواب محمدحسن میرزا بن ابراهیم صدر اصفهانی، از اعیان فضلا و اشراف اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

نواب محمّدحسن میرزا بن میرزا ابراهیم صدر و متولی خراسان. از اعیان فضلا و اشراف بوده و از نوادگان دختری شاه سلطان حسین صفوی است. در ۱۵ رمضان المبارک ۱۲۳۳ق وفات یافته، نزدیک قبر ملّااسماعیل خواجوئی در تخت فولاد مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۰۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۵.

[در اطراف قبر او جمعی از سادات خلیفه سلطانی جرقویه که از خویشاوندان او بوده‌اند مدفون هستند.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۲۰۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۳۲۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۷.    جعبه‌ابزار