نهج‌الحق و کشف‌الصدق (ترجمه)ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین اثر ترجمه کتاب نهج الحق و کشف الصدق علامه حلی رحمت الله علیه می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

نهج الحق و کشف الصدق، اثر علامه حلی است که توسط آقای علی رضا کهنسال به فارسی با نثر بسیار ادبی ترجمه شده است.

گزارش محتوا

[ویرایش]

از میان آثار علامه حلی، کتاب گران سنگ « نهج الحق و کشف الصدق » که به نام سلطان محمد الجایتو به رشته تحریر در آمده است، از ارزش ویژه یی برخوردار است که با مراجعه به مقدمات فاضلانه مرحوم سید رضا صدر طاب ثراه و مترجم محترم می‌توان به گوشه‌هایی از آن پی برد.
[۱] نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۴.

کتاب حاضر گرچه به عنوان، در هشت باب است؛ اما به واقع مشتمل بر سه مقاله است: کلام اشعری، ابطال ناصبی و فقه شیعی و سنی. علامه خود در آغاز، باز گفته که به روزگارش، معظم خلق اشعریانند و چون اویی را نسزد که در برابر ایشان خاموش بنشیند.
[۲] نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۵.

در اثبات وصایت امیرمؤمنین و حقارت دیگران، به جمله از روایات اهل سنت سود برده و گوی از ایشان ربوده، به پای آنان راه رفته و بر مرکبشان طریق خویش پیموده است.
واپسین باب کتاب، فقه تشیع و تسنن است. پندارهای مذاهب اربعه و دریافت‌های شیعه در آن تحریر گشته و اشتمال و اختصار بر قدر و کمال آن فزوده است.

توضیحی از مترجم

[ویرایش]

مترجم می‌گوید: شاید خواننده هوشمند، برخی از استدلال‌ها و مطالب کتاب را مکرر یابد، عذر ما پذیرفته است که مترجم را امانت باید؛ اما انگیزه علامه دو چیز بوده است: نخست آن که یک برهان می‌تواند به حسب ضرورت در مواضع مختلف بکار آید و چون هر ذهنی را با گونه‌ای از بیان الفت است، گاه تکرار یک استدلال به عبارات گوناگون در اقناع ذهن کارگر می‌افتد. دوم این که ممکن است یک مطلب به دو اعتبار در دو باب جای گیرد.
[۳] نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۴.
۲. نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۵.
۳. نهج الحق و کشف الصدق (ترجمه کهنسال)، علامه حلی، مترجم: علی رضا کهنسال، ص۱۷.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه‌ابزار