نهج‌الحق و کشف‌الصدق (ابهام زدایی)‌ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنهج‌الحق و کشف‌الصدق ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

نهج‌الحق و کشف‌الصدق (علامه حلی)‌، نوشته علامه حلی، حسن بن یوسف در موارد اختلاف اهل سنت با قرآن و سنت در اصول و فروع دین و اثبات احقیت تشیع
نهج‌الحق و کشف‌الصدق (ترجمه)، ترجمه نهج‌الحق علامه حل توسط آقای علی رضا کهنسال به فارسی با نثر بسیار ادبی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه‌ابزار