نهایة الحکمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلّف: علامه سید محمد حسین طباطبائی (م ۱۴۰۲ ه‍.‍ق).


خصوصیات کتاب

[ویرایش]

تمام مطالبی که در مورد بدایة الحکمه گفته شد بر نهایه هم صدق می کند. زیرا نهایه همان موضوعات را که در بدایه آمده با همان سبک بحث کرده است.

← مقایسه بدایه و نهایه


سطح نهایه بالاتر از بدایه است. بدایه با نهایه در سبک، ترتیب و تنظیم ابواب یکی است.
علاّمه ابتدا بدایه را تألیف و سپس به تألیف نهایه پرداخته است.
کتاب نهایه در دوازده مرحله و هر مرحله در چند فصل تنظیم شده است و چون مؤلف در بدایه به اشکالات وارده جواب کامل داده لذا در نهایه کمتر به ذکر اشکالات و پاسخ آنها پرداخته شده است.

اهمیت کتاب

[ویرایش]

این کتاب هم مانند بدایه از جایگاه شایسته و والائی برخوردار بوده و در مراکز آموزشی مثل حوزه و دانشگاه جزء متون درسی فلسفه است.
دانشجویان و طلاّب ابتدا بدایه و بعد نهایه را آموزش می بینند.

شروح و تعلیقات کتاب

[ویرایش]

این کتاب تعلیقات و شروح و ترجمه‌های فراوان نگاشته شده است که از جمله آنها شرح آقای حسین حقانی زنجانی، علی شیروانی، محمد تقی مصباح یزدی، حسین عشاقی می‌باشد.

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در یک جلد به زبان عربی از طرف انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال ۱۴۱۶ ه‍.ق به چاپ رسیده است.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار