نصیری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنصیری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

محمدابراهیم نصیری طوسی اصفهانی، عالم، محدّث، ادیب و منشی، قرن یازده و دوازده هجری در اصفهان
نعمت‌الله نصیری، از رؤسای سازمان اطلاعات و امنیت کشور ـ‌ ساواک‌
محمدباقر شریف نصیری طوسی اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کُتُب در عصر صفویه
محمدتقی بن عبدالحسین نصیری طوسی اصفهانی، عالم فاضل محقّق در اصفهان
محمدحسن بن محمدصالح نصیری طوسی اصفهانی، عالم فاضل و ادیب شاعر، از دانشوران قرن دوازدهم هجری در اصفهان
محمدربیع بن محمدابراهیم نصیری طوسی اصفهانی، از ادباء و دانشمندان اصفهان در قرن یازدهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار